Tư vấn dịch vụ luật đất đai, nhà ở xây dựng tại Đà Nẵng

Hiện nay, các vấn đề nhà ở, đất đai, xây dựng xuất hiện thường xuyên trong các quan hệ mang tính dân sự, hành chính, hình sự và chứa đựng những vướng mắc cần được hỗ trợ pháp lý một cách thược xuyên.

Với các luật sư am hiểu về pháp luật, Nhà Đà Nẵng sẽ cùng khách hàng thực hiện các công việc phổ biến như:

Tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng; Đăng ký giao dịch về đất đai, nhà ở, công trình xây dựng như mua bán, cho thuê, tặng cho, thừa kế, góp vốn, thế chấp, bảo lãnh…;
– Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc kiến nghị, khiếu nại các hành vi hành chính, quyết định hành chính của các cơ quan có thẩm quyền về quản lý đất đai như thu hồi, đền bù, giải tỏa nhà đất;
– Tiến hành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Tư vấn, tiến hành thủ tục khai nhận thừa kế với tài sản nhà đất; Tư vấn, thực hiện các thủ tục khác có liên quan như xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, xác nhận tình trạng nhà đất, sao lục hồ sơ nhà đất …
– Nghiên cứu hồ sơ tài liệu, phân tích vụ việc, đưa phương án giải quyết vụ việc; Đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với các bên tranh chấp; Soạn thảo các đơn từ, tài liệu cần thiết liên quan đến quá trình tố tụng; Lập hồ sơ khởi kiện, thực hiệc các thủ tục tố tụng cần thiết; Cử luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Tòa án có thẩm quyền; Hỗ trợ khách trong quá trình thi hành các quyết định của Tòa án …
Nhà Đà Nẵng cam kết thực hiện tất cả các công việc nêu trên với trách nhiệm và giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng khi được yêu cầu.